F”C của bê tông F"C của bê tông

F”C của bê tông

F”C của bê tông

Xem trang tra cứu trực tuyến tại đây: Thông số vật liệu.

II. Tiêu chuẩn BS 8110

II. Các tiêu chuẩn cụ thể của BS 8110 theo tiêu đề BS8110 được ký bởi mức độ bền, ví dụ C30 bền, trong đó 30 là độ bền đặc trưng trong các đơn vị MPA. Khái niệm về độ bền của BS8110 tương tự như khái niệm độ bền của TCVN 5574: 2018 Ngoại trừ việc sử dụng các biểu tượng C thay vì đặc điểm nhân vật B f cu: là cường độ của mẫu khối lập phương (kích thước 150mm x 150mm x 150mm Ruler) Ở tuổi 28 với một xác suất được đảm bảo 95%.

Trong các quy trình tính toán của BS8110, độ bền bê tông được sử dụng trong phép tính được nhân với hệ số được chuyển đổi (theo cường độ cho các cấu trúc uốn = 0,67) và chia theo các điều kiện làm việc γ m = 1,5; Cường độ sử dụng trong các tính toán thường được thu được bởi: 0,45.f cu.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo [1]. TCVN 5574: 2018. Cấu trúc bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế.

[2]. Nguyễn Đình Công. Tính toán các thành phần bê tông cốt thép (Tập 1).

Nhà xuất bản xây dựng. [3]. BS

Cấu trúc bê tông và bê tông cốt thép (bản dịch tiếng Việt). Nhà xuất bản xây dựng..

Các bạn liên hệ tư vấn sàn gỗ Hà Nội tại đây nhé:

Sàn gỗ Hà Nội

Trả lời